NEC Logo
Logo
NEC Logo
Mijn winkelwagen
(Artikelen)
Geen producten gevonden

Registreren

Heeft u nog geen account? Maak er dan snel een aan! En begin met shoppen!

Privacy Policy


Informatie over het privacybeleid van Kwestievanlef (AVG/ GPDR)
We zijn blij dat u belangstelling heeft voor ons online aanbod. De bescherming van uw privacy is voor ons heel belangrijk. Hierna informeren we u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de omgang met de gegevens?
Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is Kwestievanlef.nl,
In de Betouwstraat 40, 6511 GD Nijmegen, Nederland (hierna ‘Kwestievanlef’).

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Paul Beckers

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, bij informatie over en wijzigen, blokkeren of verwijderen van gegevens en bij het herroepen van gegeven toestemmingen kunt u deze per e-mail of brief naar het volgende adres verzenden:

Kwestievanlef VOF, In de Betouwstraat 40, 6511 GD Nijmegen, Nederland
e-mail: [email protected]

2. In welke omvang worden persoonlijke gegevens door Kwestievanlef verzameld, verwerkt en gebruikt?
Gebruik van het online aanbod van Kwestievanlef. U kunt onze pagina’s bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. We slaan slechts toegangsgegevens en geen persoonlijke gegevens op, ook als de pagina via een link in een nieuwsbrief wordt bezocht. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld

de naam van uw Internet Service Provider
de pagina waar u ons vanuit bezoekt
de naam van het opgevraagde bestand
datum en tijd van de opvraag
overgedragen hoeveelheid data
bericht over succesvolle opvraag
browsertype en bedrijfssysteem van de gebruiker

Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd ter verbetering van ons aanbod en kunnen geen informatie geven over de persoon.

Bestellingen bij Kwestievanlef
We verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens voor het afwikkelen van bestellingen inclusief persoonlijk klantenadvies en begeleiding en voor een eventueel latere afwikkeling van de garantie. Na afloop van de geldige fiscale en juridische bewaartermijnen worden uw gegevens in de regel gewist.

Voor het doorvoeren van een bestelling hebben we uw naam, adres en betaalgegevens nodig.
We hebben bovendien uw e-mailadres nodig om u de ontvangst- en het verzendbevestiging van uw bestelling bij Kwestievanlef te kunnen bevestigen.
Deze gebruiken we daarnaast voor uw identificatie van het gebruikersaccount.

In zoverre u nog geen gebruikersaccount bij Kwestievanlef heeft, kunt u na een bestelling beslissen of u een met een wachtwoord beschermd account bij Kwestievanlef wilt inrichten. Hiermee kunt u de door u ingevulde gegevens bij toekomstige bestellingen gebruiken zonder dat u deze nogmaals moet invoeren.
Bovendien kunnen gedane en actuele bestellingen in het gebruikersaccount worden bekeken en kunt u uw adres- en bankgegevens hier beheren.

Contact opnemen
Bij het contact opnemen (bijvoorbeeld per contactformulier of e-mail) verzamelen, verwerken en gebruiken we uw gegevens voor het bewerken van de aanvraag en voor het geval we nog vragen hebben.

Commentaren en reacties op blog en forum
Als u reacties op ons blog achterlaat, verzamelen, verwerken en gebruiken we de door u aangegeven naam en e-mailadres. Hierbij is alleen uw aangegeven naam voor andere gebruikers zichtbaar.

3. Worden mijn gegevens doorgegeven?
Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de door ons in het kader van het uitvoeren van de opdracht en het afrekenen gebruikte dienstverlener (bv. transporteurs, planners, banken) en wanneer derden gegevens in onze opdracht verwerken. In het geval van een Express bestelling bij Kwestievanlef geven we het transportbedrijf ook het telefoonnummer van de klant zodat een levertijd kan worden afgesproken. De doorgegeven gegevens mogen door de betreffende ontvanger alleen voor het doorvoeren van de opdracht worden gebruikt.

4. Kan ik informatie over en corrigeren, blokkeren en verwijderen van mijn gegevens verlangen?
Volgens de Nederlandse wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens heeft u, indien de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, een recht op informatie over uw opgeslagen gegevens en een recht op corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

5. Worden bij het bezoeken van het Kwestievanlef platform cookies gebruikt?
Op ons online aanbod (website) gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn bestanden die op uw informatiedrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan over uw browser voor de uitwisseling met ons systeem. Dit opslaan helpt ons het online aanbod voor u te personaliseren en maakt het gebruik voor u eenvoudiger doordat bijvoorbeeld bepaalde gegevens van u
zo worden opgeslagen dat u ze niet steeds hoeft te herhalen. Op uw browser kunt u de instellingen voor het gebruik van cookies beperken. Dit kan er echter toe leiden dat ons aanbod voor u niet meer of slechts beperkt functioneert. Cookies kunnen hier ook worden verwijderd.

Sessie cookies
Sessie cookies worden na het sluiten van uw browser weer verwijderd.

Permanente cookies
Bij ons worden cookies gebruikt die op uw harde schijf blijven staan. De vervaldatum is voor uw gemak op een datum in de toekomst ingesteld. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al eens bij ons was en welke gegevens en instellingen u gebruikt (zogenaamde permanente cookies).

Cookies van Kwestievanlef
In de door Kwestievanlef gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen zodat deze informatie niet aan een bepaalde persoon kan worden toegewezen. De gegevens worden onder een pseudoniem verzameld met behulp van het toewijzen van een identificatienummer dat niet kan worden terug vervolgd naar uw persoonlijke gegevens. De cookies bevatten informatie over het gebruik van ons online aanbod, bijvoorbeeld welke pagina’s of producten van ons aanbod zijn bezocht.

Cookies van derden
Kwestievanlef werkt met bedrijven samen om het internetaanbod en het Kwestievanlef online aanbod voor u interessant te maken. Daarom worden bij een bezoek aan ons online aanbod ook cookies van partners op uw harde schijf opgeslagen. Ook in de cookies van derden worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen zodat deze informatie niet aan een bepaalde persoon kan worden toegewezen.
De gegevens worden onder een pseudoniem verzameld met behulp van het toewijzen van een identificatienummer dat niet kan worden terug vervolgd naar uw persoonlijke gegevens.
De cookies bevatten informatie over het gebruik van ons online aanbod, bijvoorbeeld welke webpagina’s of producten van ons aanbod zijn bezocht.

U kunt bezwaar maken tegen het opmaken van gebruikersprofielen onder een pseudoniem. Overeenkomstige mogelijkheden bij derden presenteren we u hierna.

7. Van welke reclamemiddelen maakt Kwestievanlef gebruik?
E-mailreclame met aanmelding voor nieuwsbrief. Als u zich extra heeft aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het afmelden is te allen tijde mogelijk zonder dat hier kosten voor ontstaan.

E-mail reclame zonder aanmelding voor nieuwsbrief
Als u bij het registreren van uw e-mailadres, in het bestelproces of eerder, geen bezwaar heeft gemaakt,
gebruiken we dit adres om u regelmatig informatie toe te sturen over eigen producten die overeenkomen met de door u bestelde producten. Hiervoor bestaat geen extra functie voor het instemmen van het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden.

Gepersonaliseerde aanbiedingen
Informatie die we van een gebruiker van ons online aanbod ontvangen, helpt ons bij het maken en weergeven van voor u interessante en passende aanbiedingen. Hiervoor wordt informatie in de vorm van een pseudoniem gebruikt die u ons door middel van uw bezoek verstrekt,
zoals informatie over uw computer en de verbinding met het internet, software en platform, datum en tijd van het bezoek van de homepage of producten die u heeft bekeken.

Voor het registreren van uw gebruikersgedrag wordt een cookie op uw computer opgeslagen dat herkennen mogelijk maakt maar geen persoonlijke identificatie van uw persoon toestaat. Het registreren van gegevens voor het leveren van op gebruiker gebaseerde reclame gebeurt in opdracht van Kwestievanlef door:

Google, Inc. – Informatie over privacybeleid van Google vindt u onder http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Als u geen op gebruiker gebaseerde reclame meer wenst te ontvangen, kunt u dit via de volgende links herroepen:

www.google.com/settings/ads/preferences

Op uw browser kunt u de instellingen voor het gebruik van cookies ook van derden beperken. Dit kan er echter toe leiden dat ons aanbod voor u niet meer of slechts beperkt functioneert. Cookies kunnen hier ook worden verwijderd.

Herroepingsrecht voor het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden
Vanzelfsprekend kunt u altijd een verder gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, ook in zoverre deze juridisch zonder uw toestemming is toegestaan, herroepen door een eenvoudige mededeling zonder dat hiervoor andere kosten dan de communicatiekosten volgens basistarief voor u ontstaan. Uw mededeling kan bijvoorbeeld per e-mail worden verzonden naar [email protected], via het nieuwsbrief-beheer in uw Kwestievanlef gebruikersaccount, via de link voor het het afbestellen in een ontvangen e-mail nieuwsbrief of andere onder punt 1. genoemde contactmogelijkheden.

8. Wat gebeurt er bij het integreren van diensten en de inhoud van derden op het online aanbod van Kwestievanlef.
Binnen ons online aanbod wordt ook de inhoud van derden, bijvoorbeeld video’s van YouTube of afbeeldingen van andere online aanbieders geïntegreerd.
Dit heeft als voorwaarde dat de aanbieder van deze inhoud (hierna ‘derde aanbieder’ genoemd) het IP-adres van de gebruiker kan zien. Zonder het IP-adres zou de inhoud niet in de browser van de betreffende gebruiker kunnen worden weergegeven. Het IP-adres is dus voor de weergave van deze inhoud noodzakelijk. We doen ons best alleen inhoud van derden te gebruiken die het IP-adres alleen voor het leveren van de inhoud gebruiken. We hebben er echter geen enkele invloed op als derde aanbieders het IP-adres opslaan voor bijvoorbeeld statistieke doeleinden. Zover dit ons bekend is, informeren we u hierover.

9. Gebruikt Kwestievanlef gegevens voor een webanalyse?
Google Analytics
Dit online aanbod gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’).
Google Analytics registreert en slaat gegevens op waarmee onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden opgemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gebruikersgedrag en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de gebruiker.
De gebruikersprofielen onder pseudoniem worden niet in verbinding gebracht met de persoonlijke gegevens via de drager van het pseudoniem zonder dat de betroffen persoon dit apart en uitdrukkelijk heeft toegestaan.

Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en zo een herkennen bij opnieuw bezoeken van ons online aanbod mogelijk maken. De door de cookie opgemaakte informatie over het gebruik van dit online aanbod wordt in de regel naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Door het activeren van het IP-anoniem op dit online aanbod,
worden IP-adressen echter door Google eerst ingekort als deze uit lidstaten van de Europese Unie of uit andere verdragsstaten van de overeenkomst over het Europese economisch gebied stammen. Slechts in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort.  Google neemt de privacybepalingen van de ‘US-Safe-Harbor’-overeenkomst in acht en is geregistreerd bij het ‘Safe Harbor’-programma van het handelsministerie van de VS.

In opdracht van de exploitant van dit online aanbod zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van het online aanbod te evalueren, om rapporten over de online activiteiten samen te stellen en om aan de exploitant nog andere dienstverleningen te bieden die zijn verbonden met het online en internet gebruik. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Google zal deze informatie ook zo nodig aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk is toegestaan of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een betreffende instelling van uw browser.
We wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van dit online aanbod in volledige omvang kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien het verzamelen van de gegevens die door het cookie zijn opgemaakt en die betrekking hebben tot uw gebruik van het online aanbod
(incl. uw IP-adres) door Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de browser plugin te downloaden en te installeren.
Deze vindt u hier: https://tools.google.com

Daarnaast kunt u het verzamelen door Google Analytics verhinderen door op de volgende button te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gezet die het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan dit online aanbod verhindert:
Google Analytics uitschakelen

Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/ of onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview .

We wijzen u erop dat op dit online aanbod Google Analytics is uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om een anoniem registreren van IP-adressen (zog. IP-masking) door Google Analytics te garanderen.

Verder kan onze website diensten gebruiken die muisbewegingen, scroll- en tekstinvoer-gedrag van gebruikers registreren. Op deze manier geregistreerde gegevens helpen ons de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en voor statistieke analyses verwerkt en niet aan derden doorgegeven.

10. Gebruikt Kwestievanlef social plugins?
Facebook
Ons optreden op internet gebruikt zogenaamde social plugins (‘plugins’) van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De plugins zijn gekenmerkt met een Facebook-logo of de ‘Like-button’ (‘vind ik leuk’). Een overzicht van de plugins vindt u onder http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Als de gebruiker ons online aanbod opvraagt, dat via zo’n plugin verbonden is, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen de browser van de gebruiker en de Facebook server. Hierdoor krijgt Facebook de informatie dat de gebruiker de betreffende pagina van onze internetpagina heeft opgevraagd. Als de gebruiker lid is van Facebook, kan Facebook het bezoek aan het Facebook account van de gebruiker toewijzen in zoverre de gebruiker tijdens het opvragen van het online aanbod tegelijkertijd is ingelogd bij Facebook. Als de gebruiker met de plugin werkt, bijvoorbeeld op de ‘vind ik leuk’ knop drukt of een commentaar schrijft, terwijl het online aanbod is opgevraagd en hij ook bij Facebook is ingelogd, wordt de betreffende informatie van zijn browser direct doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen.

Er wordt op gewezen dat we geen informatie over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik daarvan van Facebook krijgen. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook onder http://www.facebook.com/about/privacy/ .

Als u de toewijzing en het gebruik van deze gegevens tegen wilt gaan, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze internetpagina bezoekt.

Addthis
Onze internetpagina gebruikt de zogenaamde social plugin Addthis van de aanbieder Clearspring Technologies, Inc. Addthis is een bookmarking-dienst die het zetten van bookmarks en het vereenvoudigde mededelen van webpagina’s (bv. via Pinterest) mogelijk maakt. Nadat een gebruiker iets besteld heeft bij Kwestievanlef, kan hij het zojuist bestelde artikel met behulp van de plugin per e-mail of via verschillende sociale netwerken delen. Addthis gebruikt cookies. De hierbij opgemaakte gegevens (zoals bv. tijd van gebruik of browser-taal) worden overgedragen naar de USA en daar door Clearspring Technologies, Inc. verwerkt.

Meer informatie over gegevensverwerking en privacybeleid van Clearspring Technologies, Inc. vindt u onder http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy . Deze website bevat met name informatie over het type te verwerken gegevens en de gebruiksdoeleinden daarvan. Het verwerken van de betroffen gegevens door ons vindt niet plaats. U kunt bezwaar maken tegen het registeren, opslaan en gebruiken van gegevens voor de toekomst door u hiervan af te melden onder http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

ShareThis
Onze website maakt gebruik van de zogenaamde Sociale Plugin ShareThis van de aanbieder ShareThis, Inc., die vereenvoudigd delen van webpagina's mogelijk maakt (bv. via e-mail, Facebook, Pinterest, Twitter, etc.). Daarvoor wordt door ShareThis gebruik gemaakt van cookies. De daarbij gegenereerde data (zoals bv. tijdstip van gebruik of browsertaal) worden in de VS overgedragen en daar door ShareThis, Inc. verwerkt.

Het privacy beleid van ShareThis, Inc. vindt u onder http://www.sharethis.com/legal/privacy/ . Deze website bevat met name informatie over de aard van de verwerkte gegevens en het gebruiksdoel. Een verwerking van de betreffende data door ons vindt niet plaats. Je kunt het verzamelen, opslaan en gebruik van data voor de toekomst annuleren als je je hiervoor via http://www.sharethis.com/legal/privacy/ afmeldt.

11. Zijn mijn gegevens veilig?
Uw persoonlijke gegevens en betaalgegevens worden in het bestelproces gecodeerd via het internet overgedragen.
We beveiligen ons online aanbod en andere systemen met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang,
wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw gebruikersaccount is alleen mogelijk na het invullen van uw persoonlijke wachtwoord.
Ga altijd vertrouwelijk om met uw toegangsgegevens en sluit het browservenster als u de communicatie met ons heeft beëindigd, vooral als u de computer samen met anderen gebruikt.

12. Welke toestemmingsverklaringen worden op het online aanbod door Kwestievanlef gebruikt?
De volgende toestemming(en) heeft u uitdrukkelijk gegeven en we hebben uw toestemming in een protocol geschreven. Volgens de Nederlandse wet voor telemedia zijn we verplicht
om de inhoud van toestemmingen te allen tijde bereid te houden voor opvragen. We willen u erop wijzen dat u uw toestemming(en) altijd kunt herroepen.

Kwestievanlef gebruikt je e-mailadres uitsluitend om je informatiemails toe te sturen. Je kunt de nieuwsbrief te allen tijde afbestellen.

Manage cookies
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x